Nutergia als exportproduct

Een breed netwerk

De NUTERGIA groep blijft verankerd in het grondgebied waar het allemaal ooit begon: Aveyron. O&O, productie, verkoop, alles vindt sinds 1989 plaats in dit departement in het zuidwesten van Frankrijk.

De Actieve Cellulaire Voeding, een micronutritieconcept ontwikkeld door Claude Lagarde, veroverde al snel een plaats op andere markten buiten het land waar het is ontstaan. Een natuurlijke ontwikkeling, aangezien gezondheid een onderwerp is dat ons allemaal aangaat, ongeacht grenzen en culturen.

De producten van Nutergia worden verkocht in de overzeese departementen en gebiedsdelen: Antillen, Guyana, Nieuw-Caledonië, Tahiti en Réunion, maar ook in België, Spanje, Portugal, Zwitserland, Italië, Luxemburg, Bulgarije, Polen, Armenië en Nederland.

Elke dag worden er meer dan 15.000 voedingssupplementen van NUTERGIA verkocht in Europa, ofwel 1 op de 4 producten.

Onze belangrijkste partners

Een betrouwbaar en duurzaam partnerschap

Productie: Alles wordt vervaardigd op de productiesite van Causse & Diège (Aveyron), met een gegarandeerde hoge kwaliteitsstandaard (keuze van grondstoffen, natuurlijk karakter). De geproduceerde hoeveelheden worden afgestemd op de markten. Flexibiliteit is namelijk een hefboom voor vooruitgang.

Opleidingen: Wij zien het ook als onze taak om uw teams en uw klanten/voorschrijvers op te leiden (via product- of thematische trainingen). Daarom bieden wij meerdere opleidingsmogelijkheden aan: fysieke training, trainingen op afstand of e-learning ...

De eenheden in het buitenland zijn niet geïsoleerd. De Nutergia groep heeft een specifieke dienst opgezet die de relaties met de eenheden en distributeurs in het buitenland beheert. Deze dienst begeleidt hen bij hun dagelijkse activiteiten om ervoor te zorgen dat het Franse merk op deze markten floreert, ongeacht of het om rijpe of opkomende markten gaat.

Aanpassing: Elk land heeft zijn specifieke behoeften en eigen regelgeving. Onze producten zijn ontworpen en ontwikkeld om aan deze bijzondere kenmerken te voldoen. De verkoopondersteunende instrumenten zijn dan ook aangepast aan de nationale bijzonderheden (communicatie, etikettering, naleving van de regelgeving, behoeften, enz.).

Marketing/Communicatie: De productie van de communicatiedragers wordt verdeeld onder de Franse eenheid en de buitenlandse eenheden om een uniform en coherent imago uit te stralen. De exportdienst personaliseert en past de instrumenten aan de behoeften en gewoonten van de markt in kwestie aan.

Klantenrelatie en -beheer: Opstellen van dashboards ter ondersteuning van het commerciële management, ondersteuning voor de human resources, hulp bij het dagelijkse beheer: de exportdienst levert continue en onmisbare bijstand.

Exporteer ons gezondheidsconcept

De Actieve Cellulaire Voeding is een concept dat zich goed laat exporteren! Heeft ons concept u overtuigd? Bent u gefascineerd door/geïnteresseerd in micronutritie? Bent u een investeerder op gezondheidsgebied? … Weet dan dat wij u steunen als u ons merk op een nieuwe markt wilt introduceren.

  • Voorbereidende studies voor het openen van de markt in een gereglementeerde sector
  • Marktonderzoeken
  • Opmaak van een specifieke catalogus voor uw land op basis van de regelgeving
  • Voorgenomen activiteiten
  • Begeleiding bij de keuze van uw personeel
  • Begeleiding bij de zoektocht naar partners
  • Begeleiding wat betreft de marketing-, communicatie- en commerciële tools
Ontmoet ons team
Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.