Disclaimer

De website www.nutergia.com/be/nl wordt uitgegeven door de vennootschap VECTIBEL waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1400 Nijvel, Wetenschapsstraat 1, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Brussel onder nummer BE0871.210.547.

Intracommunautair btw-nummer: BE0871.210.547.

Telefoonnummer: +32 67 33 73 70

E-mail: adv@nutergia.be

Uitgever: Antoine Lagarde

Gehost door:

Digital Ocean

DigitalOcean HQ - Hudson Square - 101 Avenue of the Americas.

Telefoonnummer: 1007

Klik hier voor onze algemene verkoopsvoorwaarden

Klik hier voor ons cookiebeleid

Klik hier voor ons privacybeleid

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de nutergia.be website wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, met name auteursrechten, tekeningen en modellen, merken, domeinnamen, octrooien, knowhow, software en databanken. De NUTERGIA-groep en/of zijn partners blijven de eigenaars van al deze inhoud en de bijbehorende rechten.

De foto's van de producten zijn niet bindend.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze site of van een van de onderdelen op eender welke drager en in eender welke vorm, met name voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van NUTERGIA SAS, is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is bij wet.

De gegevens op deze site worden in het algemeen beschermd door de bepalingen van de Franse wet op de intellectuele eigendom van 1 juli 1992, waarin alle wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de intellectuele eigendom zijn samengebracht.

Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.