Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.

Ontwikkelings- en Innovatiepool

Onze voedingssupplementen worden in ons laboratorium in Aveyron (Frankrijk) ontwikkeld, geproduceerd en verpakt.

Ons medisch-wetenschappelijke team is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en de optimalisatie van bestaande formules. Het werkt tevens mee aan de selectie van natuurlijke ingrediënten van hoogstaande kwaliteit en staat in voor de deugdelijkheid ervan op fysiologisch vlak.

Het legt ook de basis voor de wetenschappelijke communicatie rondom de producten.

Van het idee … tot de ontwikkeling

De Actieve Cellulaire Voeding biedt talloze ontwikkelingsmogelijkheden voor onze producten. Maar niet alleen. Nieuwe studies of wetenschappelijke ontdekkingen, het luisteren naar onze consumenten, terugkerende gezondheidsproblemen en het verschijnen van nieuwe grondstoffen vormen ook een hefboom voor innovatie.

Wanneer op basis van al deze informatie een idee ontkiemt, start het medisch-wetenschappelijke team een ontwikkelingstraject op bestaande uit meerdere fasen:

  • achterhalen van de celontregelingen die verantwoordelijk kunnen zijn voor stoornissen.
  • opsporen van de eventuele voeding of omgeving gerelateerde oorzaken.
  • opmaken van een lijst van de ingrediënten die nuttig zijn voor het herstel van deze functiestoornissen. Het kan gaan om planten, mineralen, vitaminen, microbiotische stammen, enz.
  • bestuderen van de werkingsmechanismen ervan, de nuttige doseringen en de synergieën tussen de ingrediënten, met de bedoeling om de homeostase van de cellen te herstellen aan de hand van een internationale wetenschappelijke bibliografie.
  • zodra het bestek is opgesteld, zal een speciaal samengesteld team de zogenaamde “sourcing”, ofwel de keuze van de grondstoffen, uitvoeren.
  • de formule wordt samengesteld na analyse van al deze elementen en na verschillende kwaliteitscontroles van de grondstoffen. Daarna wordt ze aan de productie-eenheid doorgegeven. Er zit 1 à 2 jaar tussen het ontstaan van een product en de beschikbaarheid ervan in de apotheek.

Het medisch-wetenschappelijke team stelt vervolgens de nuttige documentatie op die gezondheidsprofessionals helpt bij het voorschrijven van of efficiënte adviezen over de producten. Het team stelt ook actuele informatie op voor professionals en beantwoordt medische en wetenschappelijke vragen die consumenten ons stellen.

Wie zijn de leden van het medisch-wetenschappelijke team?

Virginie Barrieu

Virginie Barrieu is doctor in de farmacie met een passie voor microvoeding en werkt al meer dan 12 jaar in het laboratorium van Nutergia. Zij is momenteel verantwoordelijk voor Medische Betrekkingen en Design en heeft verschillende jaren in de farmaceutische industrie en apotheken gewerkt. In die tijd kon hij patiënten begeleiden en hun voedings- en microvoedingsadviezen geven.

Régis Grosdidier

Allergist en voedingsdeskundige Régis Grosdidier geeft sinds 2002 cursussen over microvoeding aan artsen en gezondheidswerkers. Hij brengt ook zijn deskundigheid in, gebaseerd op zijn klinische praktijk en zijn talrijke uitwisselingen met gezondheidswerkers.

Patricia Balard

Na haar studie celbiologie en fysiologie en haar doctoraat in immunologie kwam Patricia Balard meer dan 12 jaar geleden bij het Nutergia laboratorium, aanvankelijk in multifunctionele functies variërend van productontwerp tot opleiding. Zij staat nu aan het hoofd van de afdeling wetenschap en innovatie.

Natacha Calmels

Natacha Calmels is licentiaat in de gezondheidsbiologie en wetenschappelijk schrijfster op het snijvlak van wetenschappelijke en publieke communicatie.

Audrey Hugonenc-Granier

Audrey Hugonenc-Granier, biotechnologisch ingenieur met een doctoraat in immunologie, was gedurende 8 jaar projectverantwoordelijke in de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling. Zij is belast met het toezicht op en het onderzoek van de ingrediënten, alsook met het productontwerp.

Julie Simonnet

Met een Master in Project Management en Biotechnologie en een Bachelor in Diëtetiek en Humane Voeding, neemt Julie Simonnet deel aan de controle en het onderzoek van ingrediënten en levert zij de relevante elementen voor de selectie van actieve ingrediënten.

Cédric Bouillon

Cédric Bouillon, licentiaat in voedings- en gezondheidstechniek, is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling en is belast met onderzoek en bibliografische opvolging voor de selectie van ingrediënten, het opstellen van opleidingsmateriaal en professionele documenten.

Sarah Vernhes

Sarah Vernhes is agronoom (gespecialiseerd in voeding en gezondheid) en werkt binnen het ontwerpteam mee aan het onderzoek naar innovatieve actieve ingrediënten en de formulering van nieuwe producten.

Nicolas Couturier

Met een doctoraat in de wetenschappen, een executive MBA en diverse opleidingen, werkt Nicolas Couturier voor openbare onderzoeksinstellingen en privé-ondernemingen op het gebied van biotechnologie. Hij kwam in 2016 bij het Nutergia laboratorium.