Dołącz do nas

Pracownicy- aktywne komórki organizmu Nutergia

Ludzkie ciało jest zbudowane z 300 różnych rodzajów komórek, które w swojej różnorodności, na własny sposób i wykonując swoje zadania działają w jednym wspólnym celu: utrzymywanie prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Analogicznie wygląda to w przypadku 380 pracowników firmy Nutergia w Europie. Różni, lecz komplementarni, pełni pasji. Każdy pracownik przez swoją indywidualność przyczynia się do sukcesu Laboratorium. Dzięki nim każdy etap naszej działalności, od badań po sprzedaż przebiega pod czujnym okiem specjalistów w swoich dziedzinach.

Kompetencje to podstawa naszego systemu. Są one poszukiwane i promowane w ramach procesu ciągłego doskonalenia umiejętności, między innymi poprzez szkolenia. Jesteśmy firmą, która uczy się dla naszych produktów, dla naszych pracowników i dla przyszłości.

Dział zasobów ludzkich szczególną uwagę przywiązuje do rozwijania obecnych i przyszłych talentów. Każda innowacja, każdy realizowany projekt, każda myśl, którą wkładamy w naszą pracę, jest inicjowana z poszanowaniem odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firmy, niezmiennie od początku powstania firmy.

Dobre samopoczucie wszystkich, DNA naszej działalności, jest pierwszorzędnym zobowiązaniem Laboratorium Nutergia.

Christelle Delaplace
Christelle Delaplace Dyrektorka działu HR

Zespół słuchający pracowników

Zadaniem działu HR jest zaspokajanie zarówno indywidualnych, jak i wspólnych potrzeb pracowników firmy. To między innymi:

  • Kształcenie i rozwój kompetencji
  • Świadczenia socjalne
  • Zarządzanie personelem i płacami.

Laboratorium NUTERGIA otrzymało ogólną ocenę 79/100 według wskaźnika równości między kobietami a mężczyznami, który obowiązuje na mocy francuskiej ustawy “dla wolności wyboru swojej zawodowej przyszłości” wprowadzonej 5 września 2018 roku.

Dążenie do równości zawodowej i równości wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami to zasadnicze wyzwanie oraz element postępu w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz kształtowaniu relacji osobistych i zbiorowych w firmie.

Zgodność przedsiębiorstwa w sprawie równości płci jest częścią ogólnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi opartej na zapobieganiu dyskryminacji i budowaniu równości szans. Jej celem jest określenie ról i obowiązków różnych podmiotów zaangażowanych w utrzymywanie równości zawodowej w firmie oraz wprowadzenie nowych narzędzi diagnostycznych i monitorujących.

Zobowiązujemy się wprowadzić konkretne działania, żeby:

  • Zapewnić równość w procesie rekrutacji.
  • Zapewnić jednakową ścieżkę rozwoju zawodowego dla kobiet i mężczyzn.
  • Zapewnić równość wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami.
  • Rozwijać działania na rzecz lepszej równowagi między życiem zawodowym a życiem rodzinnym.

Chcesz do nas dołączyć?

Kliknij tu
Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.