Produkcja w Aveyron

Jakość i bezpieczeństwo: podstawa naszego działania

Od projektu do wprowadzenia do sprzedaży docelowego produktu, wymóg jakości stanowi podstawę każdego procesu. Wszystkie etapy produkcji podlegają kontroli jakości realizowanej przez nasze zespoły oraz zewnętrzne i niezależne, specjalistyczne laboratoria.

Wybór i kontrola surowców

Od momentu ich dostarczenia do laboratorium, wybrane surowce są badane według specjalnego planu kontroli, zanim jeszcze zostaną użyte do produkcji. Jesteśmy również zaangażowani w narodowy program Nutrivigilance, a dzięki numerowi partii umieszczonemu na każdym z opakowań, możemy zagwarantować klientom całkowite bezpieczeństwo i identyfikowalność produktu.

Bezpieczeństwo sanitarne i kontrole jakości

Stosujemy System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Nadzór nad stosowanym procesem produkcji zwiększamy dzięki kolejnym kontrolom jakości - od zakupu surowców aż do dystrybucji końcowego produktu. System zapewnia bezpieczne i sprawdzone suplementy diety zgodne z wymogami aktualnych regulacji.

Procesy produkcji

Sposób postępowania z surowcami zależy od postaci galenowej końcowego produktu, czy będzie miał on formę płynu, kapsułek czy pudru.

Produkcja jest prowadzona w pomieszczeniach strefy białej o klasie czystości powietrza D, w których atmosfera jest kontrolowana. Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia produktów. Wykonujemy kontrole jakości na każdym etapie wytwarzania i stosujemy zatwierdzone protokoły czyszczenia, aby zabezpieczyć produkty przed zanieczyszczeniem krzyżowym z alergenami takimi jak gluten, laktoza, soja itd.

Posiadamy wyłączną, specjalistyczną wiedzę o wytwarzaniu koncentratu oligoelementów i minerałów, będącego bazą produktu ERGYBIOL i wszystkich fitominerałów.

Pakowanie i dostawa

Końcowe produkty są starannie pakowane a następnie przekazane serwisowi logistycznemu, który zajmuje się ich dostawą do miejsca docelowego.

Czy wiesz że…?

Nasze laboratorium wdraża normy DPP (Dobra Praktyka Produkcyjna) stosowane w laboratoriach farmaceutycznych:

  • Uzdatnianie powietrza z filtrowaniem pyłów w obszarach pracy zaklasyfikowanych jako ISO 8
  • Uporządkowany ruch pracowników, surowców i sprzętu, aby uniknąć kontaminacji
  • Kwalifikacja sprzętu przeznaczonego do obróbki i pakowania na postawie DPP
  • Gładkie ścianki działkowe, sufity, drzwi i podłogi dla utrzymania odpowiedniego poziomu czystości
  • Instalacja automatycznej myjni, w celu optymalizacji jakości mycia i zużycia wody
Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.