Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Działania proekologiczne Nutergia

Zrównoważony rozwój, a w szczególności ochrona zasobów naturalnych, jest jednym z naszych priorytetów od momentu powstania firmy. Działanie na rzecz ochrony planety jest sposobem dbania o nasz własny ekosystem, a tym samym o nasze zdrowie.

Od 2001 roku Nutergia wdraża proaktywną politykę odpowiedzialności ekologicznej, której celem jest zminimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko.

Wysiłki te zostały nagrodzone w 2012 roku certyfikatem ISO 14001, który potwierdza skuteczność naszego zaangażowania na rzecz maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Zaangażowanie to jest widoczne na co dzień we wszystkich działaniach firmy: projektowanie, produkcja, sprzedaż i wysyłka naszych produktów oraz szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia.

Zaangażowanie pracowników

Każdego roku nasi pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu dobrych praktyk środowiskowych, aby mogli podejmować konkretne działania na co dzień: aktywny udział w 11 źródłach selektywnego sortowania, wewnętrzna organizacja ułatwiająca car-pooling, zoptymalizowane drukowanie, praktyki oszczędzania energii, flota samochodów hybrydowych i instalacja punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Kontrola zużycia energii i jej zasobów

100% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywa umowa Equilibre (EDF) oparta wyłącznie na odnawialnych źródłach energii.

Posiadamy dostawy gazu z opcją "Nature", która skutkuje kompensacją emisji dwutlenku węgla.

Nasze maszyny są dezynfekowane i czyszczone w obiegu zamkniętym, aby zmniejszyć zużycie wody.

Wybór lokalnych firm

Nasze zaangażowanie dotyczy również działalności naszego nowego laboratorium. Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, faworyzowane były firmy z regionu: 92% dla terenu Occitanie, w tym 86% dla Aveyron (łącznie 9,89 mln euro).

Nasze materiały drukujemy na urządzeniach IMPRIM'VERT, wykorzystujących tusze roślinne i papier z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Dygitalizacja dokumentów

Zdecydowane ograniczenie zużycia papieru, drukarek i tonerów; znaczne zmniejszenie przepływów związanych z wysyłkami, przejście na cyfrową korespondencję z klientami...: takie podejście jest kontynuowane zarówno w laboratorium jak i wszystkich działach z naszym partnerem SenDOC.

Certyfikacja AFAQ ISO 14001

Wdrożenie certyfikatu ISO 14001, normy środowiskowej uzyskanej w 2012 roku, jest etycznym wyborem firmy, która przywiązuje dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Opiera się na dobrowolnym podejściu do ciągłego doskonalenia zarządzania kwestiami środowiskowymi.

Uznana na całym świecie norma ISO 14001 określa kryteria i wymagania systemu zarządzania środowiskowego, zachęcając do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów i zmniejszenia ilości odpadów.

Vous avez l'air de naviguer depuis la France.
Cliquez ici pour visiter notre site français.